NPRCz

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NPRCNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
jest odpowiedzią na niski poziom czytelnictwa wśród Polaków. Z badań przeprowadzonych
w 2014 r. przez Bibliotekę Narodową wynika, że 58,3 proc. Polaków nie przeczytało żadnej książki. Okazuje się, że dorośli sięgają po książki częściej, kiedy mają z nimi systematyczny kontakt od najmłodszych lat. Dlatego niezbędne jest promowanie
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W praktyce działania programu mają zwiększyć zainteresowanie czytaniem książek.

Otrzymaliśmy dotację celową  w wysokości 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W naszej szkolnej bibliotece każdy uczeń ma dostęp do książek, które go interesują i inspirują do sięgnięcia po kolejne pozycje, a w efekcie tworzą nawyk czytania i czerpania z tego satysfakcji. Dostęp do ciekawej lektury jest jednym z najskuteczniejszych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych młodzieży, które będą kontynuowane w dorosłym życiu.

Zakupiliśmy książki, którymi uczniowie są autentycznie zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Młodzież przygotowała dezyderaty tj. zamówienia czytelnicze, które były źródłem informacji do stworzenia listy zakupów. Została opracowana również ankieta czytelnicza, która pozwoliła poznać opinie młodzieży na temat czytelnictwa, biblioteki szkolnej oraz zaplanować działania, tak by nasza biblioteka była miejscem jak najbardziej przyjaznym uczniom.