Mediateka

 

ZŁOTA SETKA TEATRU TELEWIZJI

 

W ponad pięćdziesięcioletniej historii Teatru Telewizji powstało dla tej sceny kilka tysięcy przedstawień. Większość w nich zachowała się w telewizyjnym archiwum, stanowiąc niepowtarzalną w skali światowej kolekcję.

Na liście „Złotej Setki” znalazły się realizacje dzieł klasyków polskich i obcych, utwory współczesnych autorów rodzimych i obcojęzycznych, lekkie komedie
i wielkie narodowe dramaty.

 

 

 

LEKTURY – ADAPTACJE FILMOWE I TEATRALNE

Seria  Gazety Wyborczej „Lektury szkolne” adresowana jest do uczniów, ich nauczycieli, rodziców, oraz wszystkich,
którzy cenią wybitną literaturę i dobry film. Każdy odcinek to omówienie lektury szkolnej oraz film DVD.
Kolekcja jest znakomitą pomocą dydaktyczną, uzupełnieniem szkolnej wiedzy oraz zachętą do sięgnięcia po najwybitniejsze dzieła polskiej i światowej literatury.

 

FILMOTEKA SZKOLNA

 

Filmoteka Szkolna to program zainicjowany w 2009 roku przez Polski Instytut Sztuki Filmowej obejmujący swoim zasięgiem prawie 14 tysięcy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obecnie program realizowany jest przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu PISF. Bazą Filmoteki Szkolnej jest pakiet składający się z 54 lekcji tematycznych, w których znajdują się materiały dydaktyczne i 121 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Nauczyciele i uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Liderów programu w Pracowniach Filmoteki Szkolnej ulokowanych w szkołach na terenie całego kraju, warsztatach Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej oraz projektach realizowanych przy współpracy instytucji partnerskich.
Ideą Filmoteki Szkolnej jest wprowadzenie elementów edukacji filmowej do programów nauczania.